19.10.2017 14:12

Centrálny register dlžníkov Slovenskej Republiky

Centrálny register dlžníkov je najväčším národným a nadnárodným bankovým a nebankovým informačným systémom, ktorý umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a ekonomických subjektov.

Sprostredkováva zobrazenie údajov vedených v jednotlivých členských registrov štátnej správy, registre klientskych informácií a rôzne databázy súkromných subjektov a pod.

Centrálny register dlžníkov zaisťuje tu najdokonalejšiu kontrolu a prevenciu pred vznikom dlhu a u neplatičov výrazne zvyšuje vymáhateľnosť neuhradených pohľadávok.


Prihlásenie

Technický správca CERD pre SR
CERD SR, s.r.o.
Centrálny register dlžníkov Slovenskej republiky
P.O.BOX 81591
815 91 Bratislava 1
Slovenská republika